Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Földszellem

2012.06.24

 

 

Földszellem

 

 

2012. június-augusztus


Nátloz Ólzsál Ygan

 _______________________________________________________________________________________

 

Ötödik evangélium

/Rudolf Steiner nyomán/

 

A hiearchiák érezredes szelekciója

Tette a legnemesebbé, és legfinomabbá

Azt a kiválasztott Testet, amelyben a

Két Jézus gyermek a Názáreti

És a Nátháni úszott a fényben.

 

Tizenkét éves koráig Buddha hat

A Jézus gyermek lelkébe a túlvilágról.

(Nirmankaya-hatás)

S csak ezután cserélt testet,

A két fénysugár.

 

Ma már az eldurvult földi testet

Nem lehet így felfinomítani.

Ezért sem Buddha, sem Krisztus

Nem születhetnek meg fizikai testben.

 

Tizenkettőtől Harmincéves koráig

Zarathustra (Zoroaster) Énje

Dolgoztat át Jézus éter- asztrál

Érző- és Érzelmi Testét.

 

Ez idő alatt Zoroaster

Sokat szenvedett, midőn látta

Hogy az emberek már nem hallják

A Logoszt- Bath Kohl hangját.

 

A szakrális élet az ördögi lények

Tivornyája lett. Az áldozattal járó

Bálvány-kultuszok a Gonoszt

Táplálják már.

 

Az a kevés, ki a tömegtől elvonult

És Szellemi úton jár, csak Önmagát

Tudja Fölszabadítani (feltámasztani)

És Ő is csak úgy, hogy a Másikat,

Az alacsonyabbak a hátán Tapossa

 

Miközben a Gonoszt a saját

Kapuján kívül tartja és az Ellentétet

A Tömegekre szabadítva Keresi

A magasabb világok bejáratát.

 

Ez Önző Út.

 

 

 

A Nap-korszak felénél egy lény-

Ki később Krisztussá lett –

Olyan erőket szabadított fel,

Mely ellentétben állt a Nap

Finomságával.

 

Mint Isten szállt alá a Földre

Az Elohák összessége, a Nap-Logosz,

Azura Mazda, Ozirisz, Vidar, a Nagy Szellem,

- Vagy bármi más néven nevezve Őt -

És harmincévesen KRISZTUSSÁ

Lett Jézus.

 

És Zoroaster Énje a Jordán keresztelőn

Kiszállt Jézus tettéből – majd átszállt Máriába.

(Ezért értették meg később egymást félszavakból)

S Krisztus (a Napkirály) Énje,

Mentálja - legalacsonyabb léttagozata -

Belépett a Nátháni-Názáreti Jézus testébe.

 

S midőn a LOGOS (Krisztus) testé Lőn

Ő is ki van téve az Ellentéthatalmak

Megkísértésének. Háromszor:

 

Először a gazdagság és a szépség

Káprázatával akarnak hatni (Lucifer).

Másodszor megkísértik a fizikai testet:

„Vesd le magad a kőszikláról” (Ahrimán).

 

Harmadszor: Ahrimán „a kövek kenyérré

Változtatásával”- hisz az ember fizikai

Testének táplálék kell. S ebben rejlik

Ahrimán legnagyobb hatalma.

 

Jellemző, hogy Jézust pénzért (Ahrimán)

Árulta el Júdás. Azért kellett elárulni,

Mert Krisztus Szelleme mintegy körülvette

A tizenkét tanítványt. És nem csak Jézusban

Hanem hol az egyik tanítványban, (Péter)

Hol a másikba (Pál) nyilvánult meg.

A kívülállók ezért nem ismerték fel:

„….Hisz olyan egyformák!”

 

Krisztus az Embertestben csak 3 és fél év alatt

Jött rá arra, hogy a Szellemtől elszakadt

Emberre már nem lehet a Hiearchiák

Nyelvén beszélni, csak egyes szám

Egyes személyben:

„Bizony mondom néktek…”

 

Mint Isten szállt le a Földre,

Majd egyre inkább,

3 és fél év után szinte teljesen,

Földi emberré lett.

De eleve ez volt a Missziója.

 

Krisztus nem akarta megszüntetni

A vérrokonságot. Csak az abban lévő

Szeretetet akarta általánossá tenni.

 

Az Avatárok Krisztus előtt isteni erőkkel

Váltották meg az embereket. Krisztus emberi

Erőkkel tette ugyanezt. Megmutatta, hogy

Saját erőnkből, hogyan térhetünk vissza a Szellemibe:

Univerzális Szeretet képesség - Fiú Princípium.

 

A Szent Lélek Princípium: Univerzális Tudás

Tesz minket Szabaddá. „De szabad csak az lehet,

Aki saját Szellemén át lesz Úrrá afölött, ami benne van.”

 

Krisztust az Elohák a túl korai Szabadság (Szeretet nélküli)

Fölvételének megakadályozása miatt küldték

A Földre, aki végigment életen és halálon,

Ami a Hiearchiáknak ismeretlen. S a Golgota révén

Olyan erőket adott a Földnek, hogy 333-ban a Gonosz

Nem tudott Diadalmaskodni.

 

Krisztus impulzusa a Magasabb Lényekre is hat:

Az Angeloi-ra, Archangeloi-ra, Archai-ra.

Azok a Hiearchiák, akik visszautasították a

Krisztusi Princípiumot visszamaradtak a fejlődésben,

S materalista irányba működnek: Ahrimán. 

 

Azok a Hiearchiák, amelyek helyesen vették fel

A Krisztusi Princípiumot az Emberiség

Helyes vezetői lettek és lesznek.

 

A Felülről leárasztott, inspirált Szeretet nem

Volt tudatos. Ezért volt fejlődés Krisztus

Számára az emberi formát felvenni.

 

Csak a földi dolgoknak van Én-tudatunk.

De azt fel kell vinnünk Krisztus példája szerint

A magasabb világokba.

 

A vakhit által vezérelt tömjénben úszó,

Buzgó passzív út: „Várjatok és imádkozzatok,

Isten majd megsegít..” ma már nem elég.

 

 

 

 

Szikes puszta

 

Belső csendet keresve nézem a tájat, ahogy

A fátyolos Olajfákban lélegzik a Nyár.

Fájó arccal bámul a felhőbe burkolt

Fényszínű Szivárvány,

A legelőn kérődző

Rackanyájra.

 

Felperzselt

Pázsitfüvek lihegnek

A cserepesre tépett talajban.

A Szélben ringatózva szédítő táncban

Fodrozódik a Nádas, a kanális szélén, ahogy

Testüket áthatva az éteri erők a Nap felé törnek.

 

Kis forgószélek szántják a Pusztát, miközben

Porfelhőt gyalulnak az álmos Szík arcáról.

Dálibáb játszik a Zádor híd lábánál,

Hol gólyák békáznak a sásban,

S teknős dagonyázik a

Mocsárban.

 

Feketemén

Üget a Réten, hol

Kölyökpacsirták kergetőzve

Játsszanak a pajorok kimúlt tetemén.

Gémeskút fáradtan úszik az ég felé, s köpi

Vizét a szomjtól szédelgő szürkemarhák vályújába.

 

Ez hát a Szikes Puszta:

A Karcagi Konok Kunok Földje.